Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Het Anker – MAASSLUIS

Welkom bij Huisartsenpraktijk Het Anker

Op werkdagen is de praktijk voor levensbedreigende situaties bereikbaar op 010 - 59 121 09 optie 1.

Algemeen

Op deze site vindt u informatie over huisartsenpraktijk ‘Het Anker’ in Maassluis. Wij werken samen met huisartsenpraktijk ‘De Kade’ in HCM, ‘Huisartsen Centrum Maassluis’. Beide praktijken zijn zelfstandig en voor eigen rekening werkzaam. Wij hopen dat we u met deze website nog beter kunnen informeren over de praktijk.

Zie hier onze Informatiefolder van de praktijk 

Wij hebben ook een Facebook site!
 
Wij kunnen, als uw behandelend arts, geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven. Leest u hier waarom niet.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POHS)

In onze praktijk werken 3 praktijkondersteuners. De begeleiding door de praktijkondersteuners gebeurt in nauwe samenwerking met de huisartsen.

De praktijkondersteuners hebben speciale spreekuren voor patiënten met astma/COPD, Diabetes Mellitus en Hart- en vaatziekten. Indien nodig worden de bloedvaten getest met Doppler onderzoek.

Ook kunnen zij een risico analyse voor u uitvoeren op het gebied van hart- en vaatziekten.

Tevens maken zij longfuncties om astma en COPD op te sporen.

Er vinden ook huisbezoeken plaats in het kader van ouderenzorg. Hieronder vallen sociale visites en visites voor controle van bloeddruk of suiker. Er kan een korte geheugentest, een depressietest en een val-vragenlijst met u worden doorgenomen. Tevens kan er een risico analyse worden gedaan op gezondheidsproblemen.

Onze praktijkondersteuner ouderenzorg werkt samen met ‘senioren welzijn’ en wijkverpleegkundigen.

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Wij hebben in onze praktijk ook een SOH. Zij kan, onder supervisie van de huisarts, een aantal klachten zelfstandig beoordelen en u advies geven. Denkt u bijvoorbeeld aan keelpijn, een enkelkneuzing of een wond. Zij kan ook wonden hechten.

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POHGGZ)

Via de huisarts kunnen patiënten naar Marlies Bles of Judith van Albada, praktijkondersteuners-GGZ, verwezen worden.

Wanneer de huisarts merkt dat iemand somber of angstig is, veel piekert, aan veel stress onderhevig is of last heeft van gespannenheid, verwijst de huisarts naar de praktijkondersteuner-GGZ. Soms heeft de huisarts een vermoeden dat er psychische problemen zijn en wil dit nog verder laten onderzoeken. Hiervoor kunt u ook bij de praktijkondersteuner-GGZ terecht. De psychische klachten met de patiënten worden dan samen met u in kaart gebracht.

Ook mantelzorgers met overbelasting als gevolg van ziekte van partner of familielid kunnen bij de praktijkondersteuner-GGZ terecht.

In overleg met u en de huisarts kunnen we een kort behandelingstraject starten bij ons in de praktijk. Soms zijn enkele ondersteuningsgesprekken voldoende. Het kan ook zijn dat u zelf aan de slag kan gaan met een werkboek en oefeningen met daarbij ondersteuning van de praktijkondersteuner-GGZ.
Meer informatie vindt u via deze link: Informatie over Praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Soms wordt er gebruik gemaakt van e-health of internetondersteuning, zie daarvoor Psychische begeleiding en e-health.

We maken gebruik van de 4DKL vragenlijst, die u kunt gebruiken om aan te geven welke verschillende klachten en verschijnselen u mogelijk heeft. U kunt de vragenlijst printen. Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het spreekuur.

Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd

Mw. F. Habibi is onze jeugd POH-GGZ. Zij kan kinderen en hun familie begeleiden.